Scoutakel

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

Scoutakel begint donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) om 10:30 uur op het Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in Nistelrode.

Je kampeert daar in jouw eigen shelter. We gebruiken op dit Scoutcentrum “het Veerhuis” als binnen accommodatie. Het programma van Scoutakel eindigt vrijdag 11 mei 2018 om circa 16:30 uur. Al enkele jaren verzorgen we tijdens de Scoutiviteit twee workshops: “Te land, ter zee en in de lucht” en “Bos vol hindernissen”. Scoutakel biedt andere knowhow !!

Kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”

Op de website van Scouting Nederland is de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” gepubliceerd, waarin de competenties staan die iemand moet hebben om deze kwalificatie te verwerven. Je kunt deze kwalificatiekaart downloaden via deze link: https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/kwalificatiekaarten/trainersopleiders-1/3775-kwalificatiekaart-instructeur-pionieren/file

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B in, zodat wij een indruk krijgen welke kennis en vaardigheden uit dat deel jij al beheerst.

Deze ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf – vakopleiders om een programma op maat te maken. Tijdens Scoutakel kun je Scouting competenties onder de knie krijgen (die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme), zoals materiaalkennis / knopen, steken en sjorringen / constructie en krachten / veiligheid.

Kennis, vaardigheden en inzichten

De overdracht van kennis, vaardigheden en inzichten door ervaren cursusstafleden – vakopleiders mixen we met het direct toepassen in de praktijk tijdens enkele programmablokken.

We leren je eenvoudige theoretische kennis over krachten die voorkomen in een kabelbaan. Uiteraard behandelen we veiligheidsregels, zo gaan we bijvoorbeeld in op het toepassen van val- en positioneerlijnen.

We dragen graag onze expertise over het bouwen van trappersbanen en het veilig werken met staalkabels, spanners en andere hulpmiddelen aan je over. Tijdens Scoutakel (her)ontdek je technieken, de lol van het bouwen én als fantastisch eindresultaat een baan over water, door de lucht en op het land, waar iedereen de strijd tegen de klok mee aan wil gaan.

Op het Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in Nistelrode gebruiken we “het Veerhuis” als binnen accommodatie (in het kaartje is dit nummer 2).

In “het Veerhuis” zit o.a. een keuken en een sanitaire ruimte. Je kampeert vlakbij “het Veerhuis” in jouw eigen shelter.

Donderdagavond is er royaal tijd gepland om gezellig te barbecueën of gourmetten.

Als je een USB stick meeneemt, zetten we daar aan het eind van Scoutakel documentatie op.

Kwalificatietraject “Instructeur Pionieren”

Na Scoutakel bieden we een follow-up aan, waarmee geïnteresseerde cursisten zich door ons verder kunnen laten opleiden en kwalificeren als “Instructeur Pionieren”.

Als je deze kwalificatie wilt verwerven, vul je tijdens Scoutakel met een van onze vakopleiders de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” verder in, zodat een persoonlijk ontwikkel traject kan worden afgesproken. In een follow-up wordt zeker aandacht besteed aan didactische competenties, genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A. Zodra duidelijk is dat je alle competenties beheerst die voor deze kwalificatie nodig zijn, zal dit tijdens een assessment worden getoetst.