Scoutakel

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

De 6e editie van Scoutakel begint zaterdag 8 augustus om 10:00 uur op het terrein van Scoutinggroep Prins Willem van Oranje, Cromvoirt (gemeente Vught).

Je kampeert daar in jouw eigen shelter. We gebruiken hun clubhuis als binnen accommodatie. Het programma van de 6e editie van Scoutakel eindigt zondagmiddag 9 augustus om circa 16:30 uur.

De 7e editie van Scoutakel begint vrijdagavond 2 oktober 2020 om 20:00 uur op het Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in Nistelrode. Je kampeert daar in jouw eigen shelter. We gebruiken op dit Scoutcentrum d’n Burcht en ‘t Veerhuis als binnen accommodaties. Het programma van de 7e editie van Scoutakel eindigt zondagmiddag 4 oktober 2020 om circa 16:30 uur.

Kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”

Op de website van Scouting Nederland is de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” gepubliceerd, waarin de competenties staan die iemand moet hebben om deze kwalificatie te verwerven. Je kunt deze kwalificatiekaart downloaden via deze link: https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/kwalificatiekaarten/trainersopleiders-1/3775-kwalificatiekaart-instructeur-pionieren/file

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B in, zodat wij een indruk krijgen welke kennis en vaardigheden uit dat deel jij al beheerst.

Deze ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf om een programma op maat te maken. Tijdens Scoutakel kun je Scouting competenties onder de knie krijgen (die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme), zoals materiaalkennis / knopen, steken en sjorringen / constructie en krachten / veiligheid.

Kennis, vaardigheden en inzichten

De overdracht van kennis, vaardigheden en inzichten door ervaren vakopleiders met enkele kandidaat “Instructeurs Pionieren” mixen we met het direct toepassen in de praktijk tijdens enkele programmablokken.

Vrijdagavond maak je na de opening kennis met diverse materialen die gebruikt kunnen worden om een verantwoorde manier veilige en spectaculaire trappersbanen te bouwen.

Aansluitend krijg je een instructie over het werken met blokken, inscheren van takels en maken van balkverankeringen, zodat je begrijpt welk type het meest geschikt is om toe te passen naarmate trekkrachten toenemen.

Op zaterdag behandelen we in verschillende blokken uit de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B: eigen specialisme:

  • knopen & steken;
  • sjorringen;
  • constructie en krachten / veiligheid.

Tijdens Scoutakel ga je natuurlijk met alle materialen aan de slag, zodat je ervaart hoe je daar mee kunt werken.

Zaterdagmiddag bieden we je eenvoudige theoretische kennis over krachten die voorkomen in een kabelbaan.

Deze kennis vullen we aan met een instructie over het bouwen van een veilige kabelbaan met staalkabel, en verschillende remsystemen.

Aan het eind van de zaterdagmiddag bieden we twee keuze-instructies aan, waarvan je er aan één kunt deelnemen:

  • Keuzeblok 1: bruggen en torens bouwen In dit keuzeblok wordt o.a. behandeld hoe de winnaars van het Nederlands Kampioenschap Pionieren 2019: Scouting Jan Wandelaar uit Zeewolde, hun ophaalbrug bouwden.

  • Keuzeblok 2: splitsen en bezettingen

Zaterdagavond is er royaal tijd gepland om gezellig te gourmetten.

Na de afwas introduceren we de onderdelen van de trappersbaan, die je met elkaar op zondagochtend gaat bouwen.

Hierna dienen er twee verschillende vlotten gesjord te worden voor gebruik op zondag. Tegelijkertijd kunnen liefhebbers een knopenbord maken, waar je alle knopen en steken op bevestigd die zaterdag zijn behandeld.

Tijdens de 6e editie van Scoutakel bouw je op zondag met de andere cursisten een vette trappersbaan bij het natuurbad “De IJzeren Man” in Vught en de beek Broekleij, die vlakbij dit Scoutingterrein liggen.

Tijdens de 7e editie van Scoutakel bouw je op zondag met de andere cursisten een vette trappersbaan rond ’t Veerhuis en naar het eilandje dat daarvoor ligt.

Tijdens de 6e editie van Scoutakel gebruiken we in augustus het terrein van Scoutinggroep Prins Willem van Oranje, Loverensestraat 2b, Cromvoirt. Coördinaten = 51° 39’ 10.78”N 5° 14’ 16.34”O. Je kampeert daar in jouw eigen shelter.

Tijdens de 7e editie van Scoutakel gebruiken we in oktober op het Scoutcentrum in Nistelrode d'n Burcht en 't Veerhuis als binnen accommodaties. (In het kaartje is d'n Burcht nummer 1 en 't Veerhuis nummer 2).

In “d’n Burcht” bevindt zich een grote zaal en sanitaire ruimte. In “het Veerhuis” zit o.a. een keuken en een sanitaire ruimte.

Je kampeert vlakbij “het Veerhuis” in jouw eigen shelter.

Kwalificatietraject “Instructeur Pionieren”

Na Scoutakel bieden we een follow-up aan, waarmee geïnteresseerde cursisten zich door ons verder kunnen laten opleiden en kwalificeren als “Instructeur Pionieren”.

Wanneer je deze kwalificatie wilt verwerven, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep ook de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A: didactische competenties in. Dat deel neem je mee naar Scoutakel.

Tijdens Scoutakel spreekt Garry (als Vakopleider Pionieren) de jouw ingevulde kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” met je door. Zo krijgt hij een scherper beeld welke competenties jij – na Scoutakel – nog moet verwerven om de kwalificatie “Instructeur Pionieren” te verwerven.

Na Scoutakel beschouwen wij je als kandidaat instructeur Pionieren, en vragen we je met de vakopleiders in de cursusstaf mee te werken aan de voorbereidingen en uitvoering van de volgende editie van Scoutakel. Zo bieden we je de mogelijkheid de kwalificatie “instructeur Pionieren” te verwerven.

Met de cursusstaf houden we drie voorbereidende bijeenkomsten, waarvan de data in onderling overleg met de kandidaat instructeurs Pionieren worden gepland. Je dient aan al deze bijeenkomsten deel te nemen.

Tijdens dit voorbereidingstraject voor de volgende editie van Scoutakel:

  • Maken we je o.a. vertrouwd met de didactische competenties, die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A.
  • Toetsen we jouw beheersing van de competenties die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B, zodat je in staat bent die tijdens de volgende editie van Scoutakel over te dragen aan de nieuwe groep deelnemers.

Vervolgens:

  • Werk je als cursusstaflid mee aan de uitvoering van de volgende editie van Scoutakel (in het voorjaar van 2021).
  • Tijdens die volgende editie van Scoutakel verzorg je ten minste één van de instructies, zodat wij een goede impressie krijgen van jouw didactische competenties. Je krijgt na afloop van jouw instructie feedback over het verloop van je presentatie(s).

Zodra wij ervan overtuigd zijn dat je alle competenties die voor deze kwalificatie nodig zijn, in voldoende mate beheerst, ronden wij het kwalificatietraject af.