Scoutakel

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

Scoutakel begint donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) om 10:30 uur op het Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in Nistelrode. Je kampeert daar in jouw eigen shelter. We gebruiken op dit Scoutcentrum blokhut ‘t Veerhuis als binnen accommodatie

Het programma van de 4e editie van Scoutakel eindigt vrijdag 31 mei 2019 om circa 16:30 uur. Al enkele jaren verzorgen we tijdens de Scoutiviteit de workshop: “De Boom In”. Scoutakel biedt andere en meer diepgaande knowhow!!

Kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”

Op de website van Scouting Nederland is de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” gepubliceerd, waarin de competenties staan die iemand moet hebben om deze kwalificatie te verwerven. Je kunt deze kwalificatiekaart downloaden via deze link: https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/kwalificatiekaarten/trainersopleiders-1/3775-kwalificatiekaart-instructeur-pionieren/file

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B in, zodat wij een indruk krijgen welke kennis en vaardigheden uit dat deel jij al beheerst.

Deze ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf om een programma op maat te maken. Tijdens Scoutakel kun je Scouting competenties onder de knie krijgen (die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme), zoals materiaalkennis / knopen, steken en sjorringen / constructie en krachten / veiligheid.

Kennis, vaardigheden en inzichten

De overdracht van kennis, vaardigheden en inzichten door ervaren vakopleiders met enkele aspirant “Instructeurs Pionieren” mixen we met het direct toepassen in de praktijk tijdens enkele programmablokken.

Na de opening maak je kennis met diverse materialen die gebruikt kunnen worden om een verantwoorde manier veilige en spectaculaire trappersbanen te bouwen.

’s Middags behandelen we drie blokken uit de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B: eigen specialisme:

  • knopen & steken;
  • sjorringen;
  • constructie en krachten / veiligheid.

We leren je eenvoudige theoretische kennis over krachten die voorkomen in een kabelbaan. De eerste dag krijg je ook een instructie over het maken van balkverankeringen, zodat je begrijpt welk type het meest geschikt is om toe te passen naarmate trekkrachten toenemen.

De zogenaamde dodebed-houvast pas je vervolgens op de tweede dag toe bij het bouwen en verankeren van een horizontale touwbaan.

Uiteraard behandelen we veiligheidsregels, zo gaan we bijvoorbeeld in op het toepassen van val- en positioneerlijnen en het gebruik van zogenaamde absorber-schlingen.

Op de tweede dag bouw je met de andere cursisten een vette trappersbaan rond ’t Veerhuis en naar het eilandje dat daarvoor ligt.

Met een polypedestrasjorring sjor je een veel-poot met lange pionierpalen. Die constructie zet je daarna overeind met behulp van een zogenaamde giraffe.

Met blokken scheer je een takel in, die in de top van de veel-poot wordt gehangen. Daarmee kun jij jezelf omhoog takelen.

Het bouwen en gebruiken van de wokkel vormt een vette uitdaging...

Bij het bouwen van de vliegende kruiwagen worden hulpmiddelen uit de bergsport ingezet, zoals: Petzl tandem-cables, schroef karabiners en Dyneema schlingen.

We gebruiken op dit Scoutcentrum blokhut ’t Veerhuis als binnen accommodatie. (In het kaartje is ’t Veerhuis nummer 2)

In “het Veerhuis” zit o.a. een keuken en een sanitaire ruimte. Je kampeert vlakbij “het Veerhuis” in jouw eigen shelter.

In de avond is er royaal tijd gepland om gezellig te gourmetten.

Kwalificatietraject “Instructeur Pionieren”

Na Scoutakel bieden we een follow-up aan, waarmee geïnteresseerde cursisten zich door ons verder kunnen laten opleiden en kwalificeren als “Instructeur Pionieren”.

Wanneer je deze kwalificatie wilt verwerven, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep ook de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A: didactische competenties in. Dat deel neem je mee naar Scoutakel.

Tijdens Scoutakel spreekt Garry (in zijn hoedanigheid als landelijk gekwalificeerde Senior Opleider annex Vakopleider Pionieren) de jouw ingevulde kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” met je door. Zo krijgt hij een scherper beeld welke competenties jij – na Scoutakel – nog moet verwerven om de kwalificatie “Instructeur Pionieren” te verwerven.

Na Scoutakel beschouwen wij je als aspirant instructeur Pionieren, en vragen we je met de vakopleiders in de cursusstaf mee te werken aan de voorbereidingen en uitvoering van de volgende editie van Scoutakel. Zo bieden we je de mogelijkheid de kwalificatie “instructeur Pionieren” te verwerven.

Met de cursusstaf houden we drie voorbereidende bijeenkomsten, waarvan de data in onderling overleg met de aspirant instructeurs Pionieren worden gepland. Je dient aan al deze bijeenkomsten deel te nemen.

Tijdens dit voorbereidingstraject voor de volgende editie van Scoutakel:

  • Maken we je o.a. vertrouwd met de didactische competenties, die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A.
  • Toetsen we jouw beheersing van de competenties die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B, zodat je in staat bent die tijdens de volgende editie van Scoutakel over te dragen aan de nieuwe groep deelnemers.

Vervolgens:

  • Werk je als cursusstaflid mee aan de uitvoering van de volgende editie van Scoutakel.
  • Tijdens die volgende editie van Scoutakel verzorg je ten minste één van de instructies, zodat wij een goede impressie krijgen van jouw didactische competenties. Je krijgt na afloop van jouw instructie feedback over het verloop van je presentatie(s).

Zodra wij ervan overtuigd zijn dat je alle competenties die voor deze kwalificatie nodig zijn, in voldoende mate beheerst, ronden wij het kwalificatietraject af.