Scoutakel

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

De 9e Scoutakel begint woensdagavond 25 mei 2022 , en de 10e Scoutakel start vrijdagavond 30 september 2022. De opening is 20:00 uur. Je kampeert op het Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in Nistelrode. We gebruiken op dit Scoutcentrum d’n Burcht en ‘t Veerhuis als binnen accommodaties.

Het programma van de 9e Scoutakel eindigt vrijdagmiddag 27 mei 2022, en het programma van de 10e Scoutakel op zondagmiddag 2 oktober 2022. De sluiting start circa 16:30 uur.

Kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”

Op de website van Scouting Nederland is de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” gepubliceerd, waarin de competenties staan die iemand moet hebben om deze kwalificatie te verwerven. Je kunt deze kwalificatiekaart downloaden via deze link: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/05.Scouting-Academy/04.Kwalificatiekaarten/Instructeurs-vakopleiders/Kwalificatiekaart-instructeur-pionieren.pdf

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B in, zodat wij een indruk krijgen welke kennis en vaardigheden uit dat deel jij al beheerst.

Deze ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf om het programma op maat te maken. Tijdens Scoutakel kun je Scouting competenties onder de knie krijgen (die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme), zoals materiaalkennis / knopen, steken en sjorringen / constructie en krachten / veiligheid.

Kennis, vaardigheden en inzichten

De overdracht van kennis, vaardigheden en inzichten door de ervaren vakopleider met enkele kandidaat “Instructeurs Pionieren” mixen we met het direct toepassen in de praktijk tijdens enkele programmablokken.

De eerste avond maak je na de opening kennis met materialen die gebruikt kunnen worden om een verantwoorde manier veilige en spectaculaire trappersbanen te bouwen. Verder leer je werken met blokken en het inscheren van een takel met touw. Aansluitend volgt een instructie over Touwafwerkingen: splitsen en bezettingen, en oefen je meteen in het maken daarvan.

Na het ontbijt starten we de volgende ochtend met een instructie over veilig werken op hoogte en het verankeren / zekeren van personen en pionierobjecten.

Aansluitend behandelen we in een roulatieprogramma verschillende blokken uit de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B: eigen specialisme:

  • knopen & steken;
  • sjorringen;
  • constructie en krachten / veiligheid.

Tijdens Scoutakel ga je natuurlijk met alle materialen aan de slag, zodat je leert hoe je daar mee kunt werken.

We bieden je eenvoudige theoretische kennis over variabelen waar je rekening mee moet houden bij het opspannen van een staalkabel, Spleitex- of Astra-lijn als je een kabelbaan wilt bouwen. We leren te werken met een Excel-rekenprogramma dat we hebben ontwikkeld, waarin je die variabelen kunt beïnvloeden.

Aansluitend krijg je halverwege de middag een instructie: "Veilig een kabelbaan bouwen met staalkabel". Hierin worden ook verschillende remsystemen belicht.

Het laatste deel van deze middag krijg je de instructie: "Torens en bruggen bouwen". Daarin wordt o.a. behandeld hoe de winnaars van het Nederlands Kampioenschap Pionieren 2019: Scouting Jan Wandelaar uit Zeewolde, hun ophaalbrug bouwden.

De tweede avond is er royaal tijd gepland om gezellig – zo mogelijk: buiten – te gourmetten.

Na de afwas introduceren we de onderdelen van de trappersbaan, die je in kleine teams de laatste ochtend gaat bouwen. Elk team maakt ’s avonds vast een plan van aanpak hoe / waar ze hun onderdeel gaan bouwen.

‘s Avonds dienen er twee verschillende vlotten gesjord te worden voor gebruik op de laatste dag.

Liefhebbers kunnen ’s avonds een knopenbord maken, waar je alle knopen en steken op bevestigd die overdag zijn behandeld.

Op de laatste dag bouw je met de andere cursisten een vette trappersbaan rond ’t Veerhuis en naar het eilandje dat daarvoor ligt.

We gebruiken op Scoutcentrum in Nistelrode d'n Burcht en 't Veerhuis als binnen accommodaties. (In het kaartje is d'n Burcht nummer 1 en 't Veerhuis nummer 2).

In “d’n Burcht” bevindt zich een grote zaal en sanitaire ruimte. In “het Veerhuis” zit o.a. een keuken en een sanitaire ruimte.

Je kampeert vlakbij ´t Veerhuis in jouw eigen shelter, hangmat of onder een tarp.

Kwalificatietraject “Instructeur Pionieren”

Na Scoutakel bieden we een follow-up aan, waarmee geïnteresseerde cursisten zich door ons verder kunnen laten opleiden en kwalificeren als “Instructeur Pionieren”.

Wanneer je deze kwalificatie wilt verwerven, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep ook de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A: didactische competenties in. Dat deel neem je mee naar Scoutakel.

Zo ontstaat een scherper beeld welke competenties jij – na Scoutakel – nog moet verwerven om de kwalificatie “Instructeur Pionieren” te verwerven.

Na Scoutakel beschouwen wij je als kandidaat instructeur Pionieren, en vragen we je in de cursusstaf mee te werken aan de voorbereidingen en uitvoering van de volgende editie van Scoutakel. Zo bieden we je de mogelijkheid de kwalificatie “instructeur Pionieren” te verwerven.

Deelnemen aan dit vervolgtraject betekent dat je als kandidaat instructeur:

  • meedoet aan drie voorbereidende bijeenkomsten van zaterdagavond t/m zondagmiddag (je bent bij alle 3 bijeenkomsten present). We maken je dan onder andere vertrouwd met de didactische competenties, die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A.
  • een instructie voorbereidt, die je tijdens de volgende editie van Scoutakel als kandidaat instructeur gaat presenteren;
  • uiteraard beschikbaar bent tijdens een volgende editie van Scoutakel of Explotakel;
  • na afloop daarvan aanwezig bent tijdens een afrondende bijeenkomst van 2 dagdelen om terug te blikken op Scoutakel/Explotakel, waar o.a. feedback op jouw presentatie wordt doorgesproken en je aantoont de Scoutingtechnische vaardigheden uit de kwalificatiekaart instructeur Pionieren te beheersen. Als wij er dan van overtuigd zijn dat jij alle competenties die voor deze kwalificatie nodig zijn, in voldoende mate beheerst, ronden wij het kwalificatietraject af.