Trapperskamp Extreem

Scouting. Laat je uitdagen!

Wat ga je tijdens het 29e Trapperskamp Extreem doen?

Data

Het 29e Trapperskamp Extreem start vrijdagavond 14 augustus om 19:00 uur in Vught. Van vrijdagavond tot zondagochtend zijn we actief in Vught en omgeving. Na anderhalve dag verplaatsen we ons naar het grensgebied van de Duitse Zuid Eifel en de Luxemburgse Ardennen. Zaterdag 22 augustus rijden we terug naar Vught. Na aankomst ruimen we alle gebruikte materialen op. ’s Avonds is er een gezellige afsluitende maaltijd, waaraan de deelname facultatief is. Je kunt daarna om circa 21:00 naar huis reizen.

Doelstellingen

Deze cursus heet ook wel de vervolgtraining "Begeleiden primitieve expedities", maar omdat dit een hele mond vol is, noemen wij het kortheidshalve het Trapperskamp Extreem.

Persoonlijke doelstellingen

Iedere cursist heeft natuurlijk een of meer persoonlijke doelstellingen om zich in te schrijven:

 • Sommigen willen het Trapperskamp Extreem meemaken, omdat ze er goede verhalen over hebben gehoord.
 • Je kunt er het nodige leren over je eigen kwaliteiten, jouw persoonlijk functioneren en functioneren in een team.
 • Het opdoen van nieuwe ideeën die je in jouw eigen Scoutinggroep kunt gebruiken, is een motief.
 • Anderen komen voor de bijzondere sfeer.
 • Er zijn mensen die worden aangetrokken door het lonkend perspectief om staflid bij activiteiten van onze stichting te kunnen worden.
 • De kans met uitdagende activiteiten je grenzen te verkennen tijdens een gave cursus in een mooie omgeving, trekt een aantal jongeren.
 • Enz., enz.

Mogelijk na Extreem je kwalificatie Op Kamp en/of Teamleider halen

Om jouw kwalificatie(s) ‘Basis leidinggevende’, ‘Op kamp’ en/of ‘Teamleider’ te behalen is er een rol voor de praktijkbegeleider binnen jouw Scoutinggroep weggelegd. De praktijkbegeleider ondersteunt leidinggevenden en anderen binnen de groep actieve functionarissen bij het verwerven van de benodigde competenties. Dat doet hij tijdens en rond de opkomsten. Hij coacht de leidinggevende op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt. Voor leidinggevende functies is hij voor een aantal competenties ook vaststeller: hij is bevoegd competenties ‘af te vinken’. Om de kwaliteit en de objectiviteit te borgen (kan iemand het ‘echt’) zal hij voor de belangrijkste competenties dat samen doen met de praktijkcoach (regio).

De coördinator van het Trapperskamp Extreem is Garry Gerritse, die in Scouting Nederland uiteenlopende landelijke functies heeft vervuld (als laatste: directeur Steunpunt Scouting Zuid-Holland van 1999 - 2008). Hij is een van de schrijvers van diverse ideeënboeken over Scouting technische vaardigheden (denk aan: Pionieren, Op Expeditie in Nederland, Hiken, Op kamp, Handboek kamp en bivak). Tegenwoordig is hij beroepsmatig werkzaam als zelfstandig Lifecoach, studenten- en loopbaancoach, zie de website: aspiratiecoaching.nl. Begin 2014 is Garry opnieuw landelijk als vrijwilliger actief geworden binnen Scouting Academy als gekwalificeerd Senior Opleider (TO-4) en sinds 2018 is hij ook Vakopleider Pionieren.

Door jouw deelname als cursist aan het Trapperskamp Extreem, kun je van Garry (in zijn hoedanigheid als Senior Opleider) een schriftelijke verklaring krijgen, waaruit blijkt dat jij de vereiste competenties beheerst die je nodig hebt om jouw ‘Op kamp’ te verwerven; voorheen de “Kampbevoegdheid” genoemd.

 

Kwalificatie ‘Op kamp’

Om de schriftelijke verklaring te krijgen:

 1. Ben jij (ten minste) gekwalificeerd op het basisniveau als leidinggevende.
 2. Neem je deel aan alle (samenwerkings)activiteiten en stafinstructies tijdens het Trapperskamp Extreem, en zet jij je daarbij steeds naar jouw vermogen actief in.
 3. Werk je tijdens het Trapperskamp Extreem dagelijks aan jouw “Persoonlijk document” en laat je daarin zien dat je vanuit een reëel zelfbeeld in staat bent tot kritische zelfreflectie, kansen ontdekt en wilt oppakken om jezelf verder te ontplooien.
 4. Laat je tijdens Extreem zien dat je diverse Scoutingtechnische vaardigheden beheerst die worden genoemd in de “Verdiepingen” die op de kwalificatiekaart Op Kamp staan, en
 5. Werk je in een aanvullende thuisopdracht een aantal onderwerpen uit, die niet of deels in Extreem aan de orde komen. Deze thuisopdracht bespreek je (na afloop van Extreem) met Garry, en moet door hem dan positief worden gewaardeerd.

Kwalificatie Teamleider

Op de kwalificatiekaart voor teamleiders staan de competenties die je dient te beheersen om deze kwalificatie te verwerven:

Spelvisie en spelaanbod - kennis:

 • Zich bewust tonen van het belang van de kwaliteit van het activiteitenprogramma.
 • De kwaliteit van het activiteitenprogramma bewaken

Veiligheid: risico’s en situatie kunnen inschatten en daarnaar handelen – houding:

 • Leiderschap in crisis.

Veiligheid: risico’s en situatie kunnen inschatten en daarnaar handelen – vaardigheid:

 • Houding en gedrag aanpassen aan de situatie van dat moment (leiderschap tonen).

Scouting Academy: signaleren van leerwensen – houding:

 • Het begeleiden van nieuwe teamleden bij de introductie.
 • In overleg met je team de kwaliteit van het leidingteam kunnen bewaken en verbeteren.
 • In overleg met de groeps- en praktijkbegeleider de kwaliteit van het leidingteam kunnen bewaken en verbeteren.

Gespreks- en overlegvaardigheden: bereidheid tot actief meedoen in Scoutingactiviteiten op alle niveaus – houding:

 • Meedoen door eigen inbreng, afstemming en overleg.
 • In staat om op bekwame wijze de speleenheid te vertegenwoordigen binnen en buiten de groep via contacten met teamleiders van andere groepen, de regio en als aanspreekpunt voor ouders van jeugdleden.

Motivatietechnieken en groepsprocessen: begeleiden en faciliteren van groepsprocessen – vaardigheid:

 • Het bevorderen van samenwerking, taakverdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Leeftijdseigene: (spel)visie en leeftijdseigene in samenhang willen toepassen – kennis:

 • Leeftijds- en gedragskenmerken eigen en opvolgende leeftijdsgroep (inclusief basis breinontwikkeling).

Evalueren van activiteiten: toepassen van de programmeercyclus – vaardigheid:

 • Initiatief nemen voor (regelmatig) teamoverleg en evaluatie van het leidingteam.
 • Zorgen dat dit overleg/deze evaluatie zinvol is voor de samenwerking en de kwaliteit van het spel.

 

Om de verklaring voor de kwalificatie als teamleider te verwerven:

 1. Ben je gekwalificeerd op het basisniveau als leidinggevende.
 2. Neem je deel aan alle (samenwerkings)activiteiten en stafinstructies, en zet jij je daarbij steeds naar jouw vermogen actief in.
 3. Werk je tijdens het Trapperskamp Extreem dagelijks aan jouw “Persoonlijk document” en laat je daarin zien dat je vanuit een reëel zelfbeeld in staat bent tot kritische zelfreflectie, kansen ontdekt en wilt oppakken om jezelf verder te ontplooien.
 4. Laat je tijdens Extreem zien dat je diverse Scoutingtechnische vaardigheden beheerst, en
 5. Vul je - met de praktijkbegeleider van je Scoutinggroep - op jouw kwalificatiekaart in welke van de hiervoor genoemde competenties jij al beheerst. Je levert ons een kopij van jouw ingevulde kwalificatiekaart. Hierdoor wordt voor ons duidelijk welke aanvullingen nodig zijn, zodat jij door jouw deelname aan het Trapperskamp Extreem een maatwerk aanbod met aanvullende deskundigheidsbevordering krijgt voorgeschoteld.

Organisatiedoelstelling

Vanuit het perspectief van het stichtingsbestuur is de organisatiedoelstelling van het Trapperskamp Extreem tweeledig:

 1. Het Trapperskamp Extreem is o.a. bedoeld jouw (leiderschap) kwaliteiten te vergroten, zodat jij in staat bent om een primitief Scoutingkamp goed te begeleiden als staflid. We bieden je een intensief programma met veel afwisselende samenwerkingsactiviteiten. Elk jaar zoeken we bewust naar nieuwe ideeën die we een logische plek in het cursusprogramma geven. We proberen je bewust te maken van de verantwoordelijkheden als leid(st)er en staan regelmatig stil bij het correct en veilig begeleiden van activiteiten; voor jouw zorg voor mensen, de natuurlijke omgeving en het materiaal.

 2. Tegelijkertijd zoeken wij naar potentiële stafleden met voor ons interessante kwaliteiten voor de kampen die we als Stichting Trapperskamp Vught / Luxemburgse Ardennen jaarlijks organiseren. Vanuit dit perspectief is het Trapperskamp Extreem dus ook een selectie. De cursusstaf probeert te ontdekken wat de sterke en minder sterke kanten van iedere cursist zijn. Op basis van alle trainingen die we vanaf 1991 houden, durven wij te stellen dat je in oktober een heel bijzondere ervaring te wachten staat: In een erg gezellige sfeer lekker intensief in de buitenlucht aan de slag zijn. Je maakt vast nieuwe Scouting vrienden en vriendinnen!

Jij

Bent in augustus 2020 18 jaar of ouder, een doorzetter, hebt een goede fysieke conditie en kunt zwemmen.

Je komt o.a. om je Scouting technische en leiderschapsvaardigheden te vergroten, en bent geïnteresseerd in opbouwende feedback op jouw functioneren.