Stichting Trapperskamp Vught / Luxemburgse Ardennen

Scouting. Laat je uitdagen!

Het ontstaan van de scoutingkampen en -cursussen

In 1975 werd het allereerste Trapperskamp Vught gehouden voor oudere Scouts van enkele Scoutinggroepen uit Vught en omgeving. Spoedig groeide dit kamp uit tot een landelijk evenement binnen Scouting Nederland. Vele jaren werd het Trapperskamp in de Luxemburgse Ardennen georganiseerd en namen er regelmatig ook Schotse en Engelse (Rover)scouts deel. Dat internationale contact en een Europese subsidie op reiskosten leidde er toe dat het Trapperskamp van 2002 t/m 2005 in Schotland kon worden georganiseerd. In oktober 2006 hielden we het Trapperskamp in de Duitse Hunsrück, maar toen bleek dat dit niet zo'n geschikt werkgebied is. Daarom keerden we in 2007 terug naar het beproefde werkgebied in het grensgebied van de Zuid Eifel en de Luxemburgse Ardennen.

Helaas liep het aantal Nederlandse deelnemers dat zich inschreef voor dit kamp in de herfstvakantie in die jaren steeds verder terug. Bij de primitieve expedities op de HIT deed dit verschijnsel zich ook voor. In 2008 hielden we daarom een enquête onder oud- deelnemers om te achterhalen welke activiteiten zij aantrekkelijk vinden, en hoe dit kan doorwerken in het programma.

Een belangrijke kern bleek dat de jongeren graag langer bezig zijn met outdoor activiteiten, zoals bergsport, speleo, mountainbiken en vlotvaren. Ook de technieken leren om zelf een mega hindernisbaan te maken en die daarna te gebruiken, scoorde hoge ogen. Tegelijk kwam naar voren dat deze jongens en meisjes niet meer zitten te wachten op een kamp, waarin ze zich elke dag langdurig lopend moeten verplaatsen.

Het bestuur stelde hiernaast vast dat de Nederlandse deelnemers die zich inschreven, dit in toenemende mate pas na de zomervakantie doen. Vermoedelijk beperkt de tijdshorizon van jongeren van 14 t/m 18 jaar tot het lopende schooljaar dat eindigt met de zomervakantie. Pas na de zomervakantie wordt voor hen de vraag actueel welke activiteiten ze in het nieuwe schooljaar willen gaan doen. Jongeren willen eerst zeker weten of ze wel in de goede week herfstvakantie hebben, voordat ze zich inschrijven als deelnemer. Het bestuur besloot daarom dat het Trapperskamp in de herfstvakantie niet meer zal worden georganiseerd.

Scoutdoor

Toch wilden we graag een kamp blijven organiseren voor jongens en meisjes van 14 t/m 18 jaar. Daarom startten we in 2009 met een nieuw kamp dat Scoutdoor heet. Dit kamp wordt tegenwoordig in de meivakantie gehouden als alle middelbare scholen in Nederland in dezelfde week vakantie hebben. Zo bereiken we na vele jaren dat potentiële Nederlandse deelnemers in de schoolregio noord weer kunnen meedoen. Omdat de Schotten in mei geen schoolvakanties hebben, nemen zij niet meer deel. Het programma van Scoutdoor wordt opgebouwd vanuit de kernen die hiervoor zijn genoemd.

Meer weten?

Trapperskamp Extreem

Onder de oudere, meer ervaren deelnemers van het Trapperskamp ontstond de behoefte aan een zwaarder, stoer Scoutingkamp. De wens mixten we met de eigen behoefte om geschikte nieuwe stafleden te vinden voor onze kampen. Daarom startte de stichting begin jaren negentig met het Trapperskamp Extreem, gericht op jongeren van ruim 19 t/m 26 jaar. In Scouting worden jongeren op steeds jongere leeftijd actief als leid(st)er in een speltak. Omdat we "de markt volgen", besloot het bestuur de leeftijdsgrenzen van de meeste kampen en cursussen aan te passen. Bij enkele kampen verlaagden we de ondergrens om te kunnen deelnemen, terwijl bij de leiderscursussen de "bandbreedte" van de leeftijdsgrenzen wordt vergroot om te kunnen deelnemen.

Tegenwoordig kunnen Roverscouts, Plusscouts en kaderleden vanaf 18 jaar deelnemen aan het Trapperskamp Extreem. Door je deelname verwerf je ook een deel van de competenties om een kampbevoegdheid Scouts / Explorers te behalen. Veel oud-deelnemers van deze leiderscursus hebben hun weg gevonden naar de stafteams van de verschillende kampen van onze stichting, en zijn ook erg actief binnen organisatieteams van landelijke evenementen van Scouting Nederland.

Meer weten?

Mission Possible Zweden

In de loop der jaren is het aantal kampen en cursussen verder uitgebreid. Sinds 1998 houden we in de zomervakantie Mission Possible, bestemd voor leden van de Jongerentak en leidinggevenden, die zelf graag nog eens als deelnemer actief willen zijn. Dit kamp werd aanvankelijk ook gehouden in het grensgebied van Luxemburg en Duitsland, maar verhuisde in 2004 naar Zweden. De deelnemers zwerven in Zweden door het heuvelachtige Värmland en doen onderweg leuke activiteiten met soms een vette knipoog naar het primitieve leven. Het programma wordt gelardeerd met een aparte themasaus. Uiteraard staat er de nodige gezelligheid op het programma! Aan Mission Possible Zweden kunnen Roverscouts, Plusscouts en (niet direct) leidinggevenden van 18 tot (circa) 35 jaar deelnemen.

Meer weten?

Eifel Experience

In 2001 is de Eifel Experience aan de activiteiten van de stichting toegevoegd. Een primitief kamp voor Scouts van 11 ½ t/m 14 jaar, die nog geen ervaring hebben op het gebied van zwerven en primitief kamperen.

Tijdens dit kamp wordt heel sterk met een thema gewerkt. In het programma krijg je de nodige steun om primitieve vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals eten koken op houtvuur, en slapen in een zelfgemaakte schuilhut. De Eifel Experience speelt zich af in de omgeving van Monschau in de Duitse Noord Eifel.

Meer weten?

Kamptraining internationaal

In 2000 is voor de eerste keer een cursus gehouden om stafleden op te leiden tot organisator met de cursus ‘Op kamp - buitenland’. In 2012 is deze cursus “verbouwd” naar de Kamptraining internationaal - wintereditie, waarin je alle competenties verwerft om je kwalificatie “Op Kamp” te verwerven.

Hierin ligt ook een rol voor de praktijkbegeleider binnen jouw Scoutinggroep, die leidinggevenden en anderen binnen de groep actieve functionarissen ondersteunt bij het verwerven van de benodigde competenties. Dat doet hij tijdens en rond de opkomsten. Hij coacht de leidinggevende op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt.

Tijdens kamptraining internationaal werk je samen in een gezellige groep van maximaal 10 cursisten en met hen zet je – als case – een fictief kamp in de steigers volgens de methode ‘Learning by doing’. De overdracht van kennis en inzichten mixen we met het meteen toepassen in de praktijk. Je verzorgt zelf ook een instructie over Scoutingtechnische vaardigheden, die jij goed beheerst. De ervaren cursusstafleden verluchtigen hun presentaties geregeld met sappige anekdotes.

Tijdens deze Kamptraining Internationaal – wintereditie is er aandacht voor het organiseren van een (zomer)kamp, waarbij we gebruik maken van een grote, verwarmde blokhut in Ernzen (Duitsland), een dorpje dat vlakbij Echternach (Luxemburg) ligt. Deze blokhut is naast een groot dagverblijf voorzien van een keuken met alle “toeters en bellen” om onze maaltijden te bereiden, douches en toiletten. De kamptraining internationaal richt zich op Roverscouts, Plusscouts en (niet direct) leidinggevenden vanaf 18 jaar.

Meer weten?

Scoutakel

In de zomervakantie 2017 is met de programma manager Scouting Academy afgesproken dat wij als zogenaamde vakopleiders een trainingsaanbod kunnen ontwikkelen en aanbieden om geïnteresseerden uit Scouting (verder) op te leiden en daarna te kwalificeren als “Instructeur pionieren”.

Deze extra vorm van deskundigheidsbevordering krijgt gestalte in Scoutakel, dat wordt gehouden op het Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in Nistelrode. Het steven is dat de cursisten competenties onder de knie krijgen die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme. Na Scoutakel bieden we een follow-up aan, waarmee geïnteresseerde cursisten zich verder kunnen laten opleiden en kwalificeren als “Instructeur Pionieren”.

Meer weten?