Stichting Trapperskamp Vught / Luxemburgse Ardennen

Scouting. Laat je uitdagen!

Wie zijn wij?

Stichting Trapperskamp Vught / Luxemburgse Ardennen organiseert al sinds 1975 Scoutingkampen. De missie van de stichting luidt:

Een samenhangend pakket van activiteiten realiseren in een onderscheidende omgeving. Een pakket dat bestaat uit kwalitatief goede, programmatisch veelzijdige en primitieve scoutingkampen en –cursussen met (onderling uiteenlopende) buitensporten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Garry Gerritse  Michel Hollestelle   Hugo Jager

  • Garry Gerritse, voorzitter / coördinator van de Traka leiderscursussen.
  • Michel Hollestelle, penningmeester.
  • Hugo Jager, bestuurslid.

Max de Bruijn  Nynke Toering  Jop van der Schaaf

  • Max de Bruijn, bestuurslid / kampleider Eifel Experience.
  • Nynke Toering, bestuurslid / kampleider Scoutdoor.
  • Jop van der Schaaf, bestuurslid / kampleider Mission Possible Zweden.

Het bestuur van de stichting bepaalt in grote lijnen welke activiteiten er worden georganiseerd, voert het medewerkersbeleid voor de stafleden uit, draagt eindverantwoordelijkheid voor de financiën en onderhoudt de externe (waaronder ook de internationale) contacten. De verdere uitwerking en voorbereiding van activiteiten wordt verzorgd door de organisatieteams van de verschillende kampen en cursussen. Om binding te houden met wat er tijdens de activiteiten gebeurt, is de kamp- of cursuscoördinator van elk organisatieteam in principe ook lid van het stichtingsbestuur.

De stichting Trapperskamp Vught / Luxemburgse Ardennen hanteert het privacybeleid van Scouting Nederland, als uitvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van toepassing is. Voor meer informatie gebruik je deze link: https://www.scouting.nl/privacy.

De stichting is onder nummer 41083077 ingeschreven in het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven.