Kamptraining internationaal

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

De 14e Kamptraining Internationaal – wintereditie begint maandagmiddag 24 februari 2020 om 13:30 uur in Vught.

De volgende ochtend rijden we in enkele personenauto’s naar Ferschweiler (D.), een dorpje dat vlakbij Echternach (Lux.) ligt. Het programma van deze kamptraining eindigt zaterdagmiddag 29 februari 2020 aan het eind van de middag, weer in Vught.

Scouting Nederland heeft de kwalificatiekaarten gepubliceerd, waarin de competenties staan die een leid(st)er moet hebben om de kwalificatie Op Kamp voor zijn / haar speltak te verwerven. Er is een:

 1. Kwalificatiekaart ‘Op kamp – Logeren en bivak’ met betrekking tot de benodigde competenties om verantwoord met Bevers of Welpen op kamp te gaan.
 2. Kwalificatiekaart ‘Op kamp – Kamperen en expeditie’ met betrekking tot de benodigde competenties om verantwoord met Scouts, Explorers of Roverscouts te kamperen met tenten.
 3. Kwalificatiekaart ‘Op kamp – Roverscouts’ bedoeld voor Roverscouts die zelfstandig het hun stam gaan kamperen.

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart Op Kamp in van de speltak waarvoor jij deze kwalificatie wilt verwerven. De ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf om een programma op maat te maken.

Deze kwalificatiekaarten bestaan uit drie onderdelen:

 1. Instapniveau.
 2. Algemene competenties.
 3. Aanvullende competenties.

Ad. 2: de algemene competenties bestaan uit drie verplichte delen:

 1. Organisatie van een kamp.
 2. Programma op kamp.
 3. Veiligheid en gezondheid op kamp.

De omschrijving van de algemene competenties is voor de kwalificatiekaarten ‘Op kamp – Logeren en bivak’ en ‘Op kamp – Kamperen en expeditie’ in hoofdlijnen hetzelfde. Maar de genoemde competenties verschillen in toepassing, door de aard van het kamp (in een gebouw of in een tent) en door de leeftijdsgroep waarvoor de kwalificatie geldt (leeftijdseigene, spelaanbod). Voor elke leeftijdsgroep dienen alle genoemde competenties verworven te zijn.

Ad. 3: Aanvullende competenties.

Naast de competenties uit het instapniveau en de algemene competenties dient iemand voor het verkrijgen van een kampkwalificatie zichzelf ook nog te bekwamen in enkele aanvullende competenties, verdiepingen genoemd. In de: Toelichting op de kwalificatiekaarten ‘Op Kamp’ staat dat in hoeveel en welk soort verdiepingen iemand een keuze kan maken, per leeftijdsgroep verschilt.

In § 2.3 zijn de 24 aanvullende verdiepingen genoemd, verdeeld over vier thema’s:

 1. Organisatie van een kamp.
 2. Programma op kamp.
 3. Veiligheid en gezondheid op kamp.
 4. Scoutingtechnieken.

Bekijk de tabel op blz. 9 van de Toelichting op de kwalificatiekaarten ‘Op Kamp’. In die tabel wordt met een X aangegeven welke aanvullende competenties in ieder geval in een team of stam aanwezig moeten zijn om verantwoord op kamp te gaan.

In hoeveel en welk soort verdiepingen je een keuze kunt maken, verschilt per speltak. Minimumeisen voor de kampkwalificatie per speltak:

Speltak Aantal verdiepingen, waaruit kan worden gekozen Aantal verdiepingen die iemand minimaal moet kiezen / beheersen
Bevers 10 3, ongeacht het thema
Welpen 11 3, ongeacht het thema
Scouts 18 4, waarbij er: 1 uit 'Programma op kamp', 1 uit 'Veiligheid en gezondheid op kamp' en 2 uit 'Scoutingtechnieken' moeten worden gekozen.
Explorers en Roverscouts 18 5, waarbij er: 1 uit 'Organisatie van een kamp', 1 uit 'Programma op kamp', 1 uit 'Veiligheid en gezondheid op kamp' en 2 uit 'Scoutingtechnieken' moeten worden gekozen.

Tijdens deze kamptraining internationaal - wintereditie benutten we graag de kennis en kunde over enkele verdiepingen, die de cursisten voor een deel vast al in huis hebben. Elke cursist geeft een instructie over een van deze paragrafen, waarmee jij jouw competenties overdraagt aan de andere cursisten.

Deze instructie bereid je thuis al voor. Daartoe ontvang je van ons de brochure ‘Instructie geven’. Je vindt daarin veel tips waar je bij de voorbereiding van jouw instructie je voordeel mee kunt doen. Je maakt thuis een opzet van jouw instructie, waarin je de overdracht van kennis en inzichten mixt met het toepassen in de praktijk. Tijdens jouw voorbereiding krijg je ondersteuning van een mentor uit de cursusstaf om te zorgen dat jij een goede presentatie zult geven.

Tijdens deze kamptraining internationaal zet je met de andere cursisten – als case – een fictief Scoutingkamp in de steigers volgens de methode ‘Learning by doing’. Je ontwikkelt met de andere cursisten een gezamenlijk idee over jullie fictieve kamp. Deze visie leg je vast in een raamwerk, dat de rest van de Kamptraining internationaal als basis en kapstok wordt gebruikt bij instructies met een hoog “doe het zelf”-gehalte.

We besteden ook enige aandacht aan het kamperen in de sneeuw en koken op houtvuur.

Woensdagochtend rijden we in enkele personenauto’s in ruim 3 uur naar Ferschweiler (Duitsland), een dorpje dat vlakbij Echternach (Luxemburg) ligt.

In Ferschweiler werken we in een grote, verwarmde accomodatie met daarin douches en toiletten, die ook is voorzien van een keuken voorzien van alle “toeters en bellen” om onze maaltijden te bereiden. Er is royaal tijd gepland om lekker eten te koken en natuurlijk is er ruimte voor gezellig en informeel samenzijn. Je slaapt naast dit gebouw in je eigen tentje.

We geven korte instructies met PowerPoint presentaties. Denk bijvoorbeeld aan: hoe kom ik aan nieuwe en originele ideeën voor het programma, waar let je op tijdens een terreinverkenning in het buitenland, draaiboek maken, onverwachte gebeurtenissen tijdens een kamp en het calamiteitenplan.

Ook leren we je te werken met een door ons ontwikkeld rekenmodel in Excel om doorlooptijden, openingstijden van posten, de benodigde stafbezetting op posten, etc. van een zwerftocht met veel deelnemers mee te berekenen. Dit Excel programma krijgt elke cursist van ons, zodat je het in jouw “thuis”-situatie verder kunt gaan gebruiken.

De ervaren cursusstafleden verluchtigen hun presentaties geregeld met sappige anekdotes. We geven ruimte om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen, en werken met steeds wisselende combinaties van groepjes cursisten.

We laten je ervaren wat het betekent om met een organisatieteam deadlines te moeten halen... Aan de westzijde van de grensrivier de Sure tussen Luxemburg en Duitsland, liggen de Luxemburgse Ardennen. In dit gebied zoek je naar weidse uitzichtpunten en tot de verbeelding sprekende locaties om te verweven in het kampprogramma jullie fictieve kamp.

Als je een USB stick meeneemt, zetten we daar aan het eind van deze Kamptraining Internationaal – wintereditie de flowchart met de fasen van een kamporganisatie op en alle instructies die je o.a. met PowerPoint presentaties van ons voorgeschoteld krijgt.

Het tijdens deze kamptraining internationaal ingevulde raamwerk om een kamp systematisch op te zetten voegen we er aan toe, met daarbij alle digitale foto’s en filmpjes, die tijdens de cursus door cursisten en cursusstafleden worden gemaakt.